Záručný a pozáručný servis

Upozornenie pre zákazníkov.
Presvedčte sa prosím, že zakúpite vaše  LUMINOX náramkové hodinky u autorizovaného predajcu, aby vaša záruka bola platná. Autorizovaní predajcovia propagujú a predávajú naše hodinky za odporúčané jednotné ceny. Dôkaz o zakúpení tovaru je požadovaný pri záručnom servise a naše záručné servisné centrum nevykoná servis na výrobku zakúpenom mimo autorizovanú sieť predajcov.

 

UPOZORNENIE!!!

V čase od 14. 8. 2017 do 25. 8. 2017 bude servisné stredisko zatvorené. Akékoľvek požiadavky v záruke či mimozáručné na servis  prosím smerujte dostatočne vopred, inak budú riešené po tomto termíne. Ďakujeme za pochopenie.

 

Servisné centrum:
Tatra A.C.S. spol. s r.o.
Alžbetin Dvor 181
Miloslavov
900 42 DUNAJSKÁ LUŽNÁ
servis e-mail